افزایش تعداد سهام پایه اختیار معاملات

13:35 - 1400/01/25
طبق زمان‌بندی تا پایان نیمه اول امسال به روز رسانی سامانه معاملات باید انجام شده باشد و قرار است نیمه دوم سال نرم افزار به روز شده آتوس تحویل داده شود. به گفته معاون بورس تهران البته افزایش تعداد سهام پایه در دستور کار شرکت بورس اوراق بهادار نیز قرار دارد.

 برنامه‌های بورس

سنا: معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص مهمترین برنامه های سال جاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: در کنار تداوم روند پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، یکی از مهمترین برنامه های امسال در حوزه بازار مشتقه افزایش تعداد سهام پایه اختیار معاملات به عنوان محصول جدید برای پوشش ریسک است. علی صحرایی با اشاره اینکه سال گذشته سهام پایه پنج شرکت در بازار مشتقه وارد شدند، گفت: در سال 95 اختیار خرید و فروش سهام پایه 5 شرکت در بازار مشتقه مورد معامله قرار گرفت که در سال جدید برنامه توسعه این بازار و افزایش تعداد سهام پایه در دستور کار شرکت بورس اوراق بهادار است.

به‌روز رسانی سامانه

وی با اشاره به اینکه با بررسی شرکت‌ها برای سال 96 سهام پایه جدید انتخاب خواهد شد، اظهار کرد: در حوزه نظارت هم همچنان توسعه تکنولوژی و ابزارهای جدید نظارتی در حال پیگیری است. به گفته وی در حوزه به‌روز رسانی از مدل های جدید جهانی در شرکت بورس اوراق بهادار استفاده می‌شود. معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه در زمینه سامانه معاملات، بخش اجرایی آن امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: طبق زمان بندی تا پایان نیمه اول امسال به روز رسانی این سامانه باید انجام شده باشد و قرار است نیمه دوم سال نرم افزار به روز شده آتوس تحویل داده شود.

دورنمای بازار سرمایه

صحرایی درباره وضعیت بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه عمده صنایع بازار سهام در سال گذشته سودهای قابل قبولی را شناسایی کردند، گفت: بررسی گزارش های عملکرد سال گذشته شرکت ها و نگاهی به بودجه های برآوردی امسال، نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری صنایع است. وی معتقد است در صورتی که فضای اقتصادی و سیاسی از ثبات برخوردار شود و همچنین نرخ سود سپرده های بانکی در بازار پول نظامند شود بازار سرمایه امسال می تواند شرایط بهتری را تجربه کند.