در باب تعدیل مثبت «قزوین»

13:35 - 1400/01/25
شرکت کارخانجات قند قزوین در گزارش اصلاحیه از نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند 96، سود هر سهم خود را به 352 ریال رساند. در این گزارش در مقایسه با گزارش قبلی (حسابرسی‌شده 96)، رشد 47 درصدی سودآوری را مشاهده می‌کنیم.
در باب تعدیل مثبت «قزوین»

در گزارش قبلی کارخانجات قند قزوین، سود هر سهم 24 تومان بود (نخستین پیش‌بینی 96؛ حسابرسی‌شده). این مهم در گزارش فعلی با رشد 47 درصدی به 352 ریال افزایش یافت. شرکت در این پیش‌بینی، سود خالص 11 میلیارد و 600 میلیون تومانی را برای انتهای سال برآورد کرد. بررسی این دو گزارش نشان می‌دهد خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت، جهش 7.75 برابری را در گزارش جدید دارد. این قلم به بیش از 5 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافت. 95 درصد از این تغییرات، به درآمد حاصل از تخفیف نرخ ارز تسهیلات ارزی نسویه شده برمی‌گردد. به تعبیر دیگر، قند قزوین با توجه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سودی بالغ بر 47 میلیارد ریال از این محل شناسایی کرده است.

همچنین در گزارش جدید، سود خالص هر سهم «قزوین»، رشد 48 درصدی را در سال 95 در مقایسه با گزارش قبلی تجربه کرد. در این افزایش سود، بهای تمام شده کالای فروش رفته، افت 4 میلیارد تومانی را سپری کرده تا مهم‌ترین دلیل این تغییر باشد. موجودی کالای ساخته شده پایان دوره در این سال، در گزارش جدید، افزایشی 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی را داشت تا بیش از نیمی از این تغییرات را به خود اختصاص دهد. همچنین از سویی باید به افزایش رشد فروش شرکت توجه داشت که در سال 95 و در این گزارش، شکر تولیدی از چغندر از مرز 37 هزا تنی به بیش از 39 هزا تن افزایش یافت. به این ترتیب سود ناخالص این محصول (به عنوان محصول اصلی با وزن 78 درصدی درآمدزایی‌های شرکت) از مرز 41 میلیارد ریالی به بیش از 72 میلیارد ریال مترقی شد.