فراخوان مناقصه خرید در «دی»

13:35 - 1400/01/25
 مناقصه خرید تعداد 5000 دستگاه پایانه فروش (POS) بانک دی اعلام شد.

بانک دی در یک اعلان عمومی مناقصه خرید 5000 دستگاه پایانه فروش (POS) را اعلام کرد.

جزئیات مناقصه بانک دی