فروش نیمه اولی و تعدیل مثبت «قشکر»

13:34 - 1400/01/25
شرکت شکر شاهرود اصلاحیه‌ای از گزارش پیش‌بینی بودجه سال مالی منتهی به شهریور 96 را بر اساس فعالیت‌های 6 ماهه منتشر کرد که در این گزارش در مقایسه با گزارش قبلی (سه ماهه)، تعدیل مثبت 138 درصدی را مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب سود هر سهم از 16 ریال به 38 ریال افزایش یافت. دلیل اصلی این تعدیل مثبت به افزایش فروش شرکت بازمی‌گردد.
فروش نیمه اولی و تعدیل مثبت «قشکر»

شکر شاهرود در گزارش حسابرسی‌شده سود خالص 760 میلیون تومانی را برای انتهای سال برآورد کرده است که این مقدار در مقایسه با گزارش قبلی (بر اساس عملکرد سه ماهه)، رشدی در مرز 140 درصدی را نشان می‌دهد. دلیل اصلی این تعدیل مثبت را می‌توان در رشد مبالغ فروش شرکت (افزایش 5 درصدی) مشاهده کرد که رشد 37 درصدی سود ناخالص آن را به همراه داشت. در مقایسه با این دو گزارش، تصفیه شکر خام به میزان 16 هزار و 750 تن افزایش داشته که همین امر به رشد فروش (و بهای تمام شده) منجر شده است. افزایش یک و نیم میلیارد تومانی بهای تمام شده، هزینه 90 هزار تومانی به ازای هر تن را برای این محصول رقم زده که با توجه به مبالغ فروش آن، هر تن فروش این محصول را در مرز 115 هزار تومانی قرار می‌دهد (حاشیه سود 22 درصدی).

همچنین در بازه 6 ماهه شرکت پوشش 187 درصدی در سودآوری را سپری کرده است. فروش 450 میلیارد تومانی در این بازه (86 درصد کل فروش در گزارش پیش‌بینی)، دلیل اصلی این پوشش بالا را نشان می‌دهد. این موضوع با توجه به سابقه شرکت‌های قندی و در نظر داشتن اینکه بخش اصلی فروش این شرکت‌ها در نیمه دوم سال (شمسی) رقم می‌خورد، نباید شائبه تعدیلات بعدی را در سهام‌داران ایجاد کند. فروش شرکت‌های قندی با توجه به کشت بهاره چغندر، در نیمه دوم سال رقم می‌خورد. قند شاهرود نیز در عملکرد خود به همین موضوع اشاره داشته و فروش شکر استحصال از چغندر (محصول اصلی شرکت) در بازه 6 ماهه، تقریبا معادل با کل پیش‌بینی‌های شرکت است (97 درصد از پیش‌بینی فروش این محصول در نیمه نخست رقم خورد). پوشش 86 درصدی مذکور نیز در همین راستاست.