معمای «نرخ سود» در بازار بدهی

13:33 - 1400/01/25
عملکرد اسناد خزانه اسلامی از شهریور 95 نشان می‌دهد با توجه به ثبات نسبی نرخ‌های سود در بازار پول، نوسان‌های مذکور را تنها می‌توان به عرضه و تقاضای خود بازار سرمایه ارتباط داد.

افزایش نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، اواخر سال گذشته به محل بحث فعالان بازار سرمایه بدل شده بود. نرخ سود «اخزا»ها که اسفند ماه به بیش از 28 درصد رسیده بود، در سال جدید به محدوده 23 درصد بازگشت. با توجه به ثبات نسبی نرخ‌های سود در بازار پول، نوسانات مذکور را تنها می‌توان به عرضه و تقاضای خود بازار سرمایه ارتباط داد. در واقع، فروکش فشار فروش پایان سال مهم‌ترین عامل متعادل شدن نرخ سود «اخزا»ها از ابتدای سال محسوب می‌شود؛ بنابراین فرضیه اختلال در بازار پول با رشد نرخ سود اوراق بدهی رد می‌شود.

گزارش مفصل «دنیای اقتصاد»

معمای «نرخ سود» در بازار بدهی3