عملکرد پسابرجامی 2 بانک بورسی

13:30 - 1400/01/25
 وزارت اقتصاد با تاکید بر بازگشت تدریجی روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی، گزارش عملکرد 2 بانک بورسی در دوران پسابرجام را منتشر کرد.

ایبنا: براساس گزارش ارائه شده وزارت اقتصاد بانک تجارت در سال‌های 92 و 93 تنها دارای یک کارگزار بوده اما از بهمن‌ماه 94 تا پایان شهریور 95 موفق به برگزاری رابطه با 65 کارگزار فعال شده است. همچنین بانک ملت نیز در سال‌های 92 و 93 تعداد 12 رابطه کارگزاری برقرار بوده که به‌دلیل تحریم سیستم سوئیفت مبادله‌ها محدود شده بود. این آمار در سال 94 به 45 کارگزار افزایش یافته است.