عرضه مسکن در بورس کالا؟

13:30 - 1400/01/25
یکی از شرکت‌های تابعه گروه مالی بانک مسکن به دنبال عرضه فیزیکی و سلف مسکن در بورس کالای ایران است.

دنیای اقتصاد: به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، این شرکت در صدد است در آینده نزدیک عرضه فیزیکی و سلف مسکن را برای گروهی از واحدهای ساخته شده توسط شرکت‌های گروه مالی بانک مسکن با رعایت تمام الزامات آن در بورس کالای ایران آغاز کند. محسن فاضلیان بر این باور است که این موضوع خود هم می‌تواند بستری شفاف برای خریداران نقدی مسکن به منزله یک کالای استراتژیک فراهم کند و از طریق عرضه سلف مسکن در بورس کالا، شرایط برای اتصال جریان‌های آتی درآمد خانوارها به خرید مسکن در زمان حال برقرار کند.

یادداشت محسن فاضلیان درباره عرضه مسکن در بورس کالا