مازاد عرضه در بازار مس و روی

13:29 - 1400/01/25
موسسه تحقیقاتی اداره جهانی آمار فلزات (WBMS) در گزارشی از بروز مازاد عرضه در بازار مس و روی در دو ماه ابتدایی سال 2017 خبر داد.

بر اساس این گزارش بازار مس در دو ماه ابتدایی سال جاری با مازاد عرضه‌ای به 335 میزان هزار تن روبرو شده است. میزان مصرف مس در این مدت به 3/52 میلیون تن رسیده و این در حالی است که سطح مصرف در مدت مشابه سال گذشته به میزان 3/7 میلیون تن بوده است. همچنین ذخایر جهانی مس نیز در دوره 72 هزار تن افزایش یافته است.

همچنین در ژانویه و فوریه سال 2017 بازار روی با مازاد عرضه‌ای به میزان 62 هزار تن روبرو شده و این در حالی است که بازار این محصول سال 2016 را با کمبود عرضه‌ای به میزان 258 هزار تن پشت سر گذاشته بود. بر طبق این گزارش میزان تقاضای روی در این مدت با رشدی 143هزارتنی روبرو شده و سطح ذخایر 21 هزار تن افزایش یافته است. رشد تولید روی در این دوره علت اصلی بروز مازاد عرصه در بازار بوده است.

همچنین در مدت مذکور بازار آلومینیوم اولیه با کمبود عرضه‌ای به میزان 101 هزار تن مواجه شده  و همچنین میزان کمبود عرضه در بازار سرب طی این مدت 81 هزار تن بوده است.