افت کیفیت یک کامیونت

13:28 - 1400/01/25
 کیفیت کامیونت ایسوزو NPR۷۵K تولیدی بهمن دیزل برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

ایسنا: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای سبک و سنگین تولیدی در خودروسازان داخلی را منتشر می‌کند. بررسی جدیدترین گزارش منتشره از سوی این شرکت که مربوط به خودروهای تولیدی در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) است نشان می‌دهد که کیفیت کامیونت ایسوزو NPR۷۵K شرکت بهمن دیزل باز هم با کاهش همراه بوده و از سطح کیفی دو ستاره در بهمن ماه ۱۳۹۵ به سطح کیفی یک ستاره تنزل یافته است. این در حالی است که کیفیت این کامیونت در بهمن ماه سال گذشته نیز با تنزل همراه بوده و از سطح کیفی سه ستاره در دی ماه ۱۳۹۵ به سطح کیفی دو ستاره تنزل یافته بود. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.