آخرین تغییرات قیمت اتیلن و پروپیلن

13:24 - 1400/01/25
در هفته ای که گذشت اتیلن توانست به روند آرام رشد قیمت خود ادامه دهد اما پروپیلن از این قافله جاماند و شاهد افت قیمت این محصول بودیم

بر طبق گزارش پلاتس طی هفته ای که گذشت هر تن اتیلن در قراردادهای سی اف آر شمال شرق آسیا با رشدی 5 دلاری به 1165 دلار  در روز پنج شنبه رسید. در عین حال اتیلن در بازار جنوب شرق آسیا 10 دلار افزایش یافت. این محصول سطح قیمت 1050 دلار را پشت سر گذاشت.

همچنین قیمت هر تن پروپیلن در قراردادهای سی اف آر چین با افتی 9 دلاری در طول هفته به 841 دلار رسید. قیمت در قراردادهای فوب کره جنوبی نیز با کاهشی به همین میزان در طول هفته در سطح 816 دلار قرار گرفت.