بازگشایی نمادها در سه ماه اول امسال؟

13:22 - 1400/01/25
 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آیین نامه بازگشایی و توقف نمادها در سه ماهه اول امسال تصمیم‌گیری می‌کند و با اصلاح این لایحه قطعا حجم معاملات افزایش خواهد یافت.

اصلاح در قانون

سازمان بورس و اوراق بهادار: شاپور محمدی در مراسم گردهمایی فعالان بازار با اشاره اینکه امسال تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس انجام می‌شود، گفت: تعداد مقررات بازار زیاد است که باید به قانون تبدیل شود و به نظر می‎رسد به اصلاح نیاز دارد و البته از پیشنهادهای فعالان بازار نیز برای انجام اصلاحات استقبال می‌شود.

ادامه تطبیق بازار سرمایه با شرع

به گفته سخنگوی سازمان بورس، یکی از هدف‌گذاری‌های سازمان بورس تطبیق بازار سرمایه با قوانین شرعی است و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. محمدی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا جایی که می‌توانیم نمادها بسته نشوند یا اگر نمادی بسته شد، مدت زمان آن به درازا نکشد. به گفته رئیس سازمان بورس در خصوص آیین نامه بازگشایی و توقف نمادها در سه ماهه اول امسال تصمیم‌گیری می‌شود و با اصلاح این لایحه قطعا حجم معاملات افزایش خواهد یافت.