رشد ملموس صادرات سنگ آهن برزیل در ماه مارس

12:50 - 1400/01/25
صادرات سنگ آهن برزیل در ماه مارس سال جاری میلادی با رشدی بیش از 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد.

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت تجارت خارجی برزیل میزان صادرات سنگ آهن این کشور در ماه مارس با رشدی 20/02 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به سطح 36/39 میلیون تن رسیده است.

همچنین گفتنی است میزان صادرات در ماه مارس نسبت به ماه فوریه نشان‌دهنده رشدی 36 درصدی است. میزان صادرات سنگ آهن برزیل در ماه فوریه سال جاری تنها در سطح 25/73 میلیون تن بوده است.