دماسنج بازار

ادامه موج تقاضا در قندی‌ها

12:50 - 1400/01/25
با آغاز معاملات روز جاری، شاهد ادامه موج تقاضا در این گروه هستیم. عمده نمادهای این گروه در حالی با افزایش تقاضا همراه هستند که در روزهای اخیر تقاضای محسوس را به نوعی در تمامی نمادهای این گروه رصد می‌کنیم.

نزدیکی قیمت‌ها در عمده نمادهای این گروه به کف‌های حمایتی، رشد قیمت‌ها را رقم زده است. در این گروه صف خرید نزدیک به 5 میلیونی در «قزوین»، این نماد را به پرتقاضاترین سهم این گروه بدل کرده است. همچنین رشد قیمت 5 درصدی در «قمرو» با صف خریدی نزدیک به یک میلیون سهم دیده می‌شود. همچنین رشد بیش از 4 درصدی در «قپیرا»، خرید و فروش‌ها را به سمت نزدیکی به صف خرید سوق می‌دهد. در حالی که معاملات در عمده نمادهای این گروه با رنگ سبز دنبال می‌شود، کاهش بیش از یک ونیم درصدی در سهام قند لرستان را مشاهده می‌کنیم. قیمت این نماد با رسیدن به مرز 450 تومان، رشد 30 درصدی را در 9 روز کاری تجربه کرده است (این قیمت سقف تاریخی «قلرست» پس از افزایش سرمایه دو سال گذشته آن است). این موضوع می‌تواند فشار فروش را در ادامه در این نماد تشدید کند.