افزایش سرمایه ۱۵۴ شرکت در سال ۹۵

12:50 - 1400/01/25
 بر اساس اعلام سازمان بورس، مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه در سال ۹۵، معادل ۲۲۶ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بوده است.

مجوزهای صادره

سازمان بورس و اوراق بهادار: مدیریت نظارت بر بازار اولیه پس از بررسی درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام در سال ۹۵، نسبت به صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۵۴ شرکت، ۲ مورد تاسیس، ۶ مورد انتشار اوراق اجاره و ۸ مورد انتشار اوراق رهنی، مرابحه و مشارکت صادر کرده است. مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه در دوازده ماه سال ۹۵ معادل ۲۲۶ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بوده است. براساس مجوزهای صادره، ۵۰ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده‌اند.

جزئیات افزایش سرمایه‌ها

درسال ۹۵، از مجموع مبلغ یادشده بابت افزایش سرمایه‌ها، ۱۱۴ هزار و ۶۶۳ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال از محل «مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی»، ۳۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال از محل «سود انباشته»، ۲۹ هزار و ۹۶۶ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال از محل «اندوخته‌ها» و ۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال از محل «مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها» صورت گرفته است. به علاوه، در این مدت، ۲ مورد «اوراق مشارکت» به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال، ۶ مورد «اوراق اجاره» به ارزش ۴۹ هزار و ۹۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۵ مورد «اوراق مرابحه» به ارزش ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و یک مورد انتشار «اوراق رهنی» به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال منتشر شده است.