برخورد با سیگنال فروشی‌ها در بورس

12:44 - 1400/01/25
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: سازمان بورس و اوراق بهادار با پلیس فتا مذاکراتی داشته و قاضی پرونده هم دردستور قضایی این اختیار را داده است که IP های کانال‌های تلگرامی و شماره حساب و شماره کارت‌ افرادی را که با سیگنال فروشی به سلامت بازار لطمه می زنند، شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.

سنا: به گفته محمدعلی شیری زاده اخیرا گزارش‌هایی دریافت شده که یک کانال تلگرامی از طریق عضوگیری مشاوره سرمایه گذاری می‌دهد، سیگنال فروشی می‌کند، پیشنهاد سهم می‌دهد و با ارائه شماره کارت از مردم پول دریافت می‌کند. این کانال همچنین از اطلاعاتی که در فضای بازار سرمایه هست سوء استفاده  و از طریق کانال تلگرام پخش می کرد. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تخلفات 35 کانال دیگر نیز پیش از این گزارش شده، تصریح کرد: پس از انجام مذاکرات، پلیس فتا اختیارات قانونی را برای برخورد با کانال‌های تلگرامی به سازمان بورس و اوراق بهادار داده است.