پرداخت 21 میلیارد تومان اوراق در مطالبات آب

12:42 - 1400/01/25
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از پرداخت 210 میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران در قالب انتشار اوراق خزانه خبر داد.

ایرنا: محمدرضا رضازاده در نشست خبری امروز خود تاکید کرد: 210 میلیارد ریال دیگر از محل اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکاران و مشاوران بابت مطالباتشان پرداخت شد که امید است در ایام باقی مانده از سال حدود 2 هزار میلیارد ریال از همین محل در اختیار مشاوران و پیمانکاران قرار گیرد.