شرط موفقیت بورس در قیمت‌گذاری سنگ آهن

12:41 - 1400/01/25
 مدیرعامل بورس کالای ایران با اعلام این خبر که بورس کالا کانون اصلی کشف قیمت واقعی سنگ آهن می‌شود گفت: موفقیت بورس کالا در روند قیمت‌گذاری سنگ آهن منوط به ورود شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی در این بازار است.

تسنیم: حامد سلطانی نژاد در خصوص نقش بورس کالای ایران در شفاف سازی قیمت سنگ آهن گفت: در پیش گرفتن اقدام‌های عملی به منظور تحقق این مساله منوط به حضور و پذیرش شرکت‌های سنگ آهنی در بورس کالا است. به گفته وی با توجه به تقویت پروسه قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا در سه ماه گذشته (به موجب ماده 37 قانون رفع موانع تولید) درخواست‌هایی از سوی شرکت‌های سنگ آهنی برای پذیرش محصول‌ها در بورس کالای ایران ارایه شده است. مدیرعامل بورس کالای ایران سهم شرکت‌های متوسط و کوچک سنگ آهنی از این بازار را تنها  5 درصد عنوان کرد و گفت: موفقیت بورس کالای ایران در روند قیمت‌گذاری سنگ آهن منوط به ورود شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی در این بازار است.