افزایش سرمایه «فایرا» صادر شد

12:38 - 1400/01/25
مجوز افزایش سرمایه 756 درصدی آلومینیوم ایران صادر شد.

براساس مجوز جدید سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه 4 هزار و 590 میلیارد و 413 میلیون ریالی آلومینیوم ایران نهایی و صادر شد؛ براین اساس سرمایه فعلی «فایرا» از 607 میلیارد و 417 میلیون ریال به 4 هزار و 543 میلیارد و 938 میلیون ریال خواهد رسید. موضوع افزایش سرمایه «فایرا» اصلاح ساختار مالي و استفاده از مزاياي موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات عنوان شده ست. منابع افزایش سرمایه «فایرا» نیز 4 هزار و 543 میلیارد و 938 میلیون ریال معادل  748درصد از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و 46 میلیارد و 475 میلیون ریال معادل 8 درصد از محل اندوخته طرح و توسعه است. زمین‌های شرکت آلومینیوم ایران طبق دفاتر قانونی در  5 سال مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته است که با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از شمول مالیات بر درآمد معاف است. 

گزارش افزایش سرمایه و بیانیه ثبت آلومینیوم ایران