بیانیه FATF درباره اقدام‌های یک‌ساله ایران

12:33 - 1400/01/25
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیانیه‌ای درباره اقدامات ایران در عمل به استانداردهای بین‌المللی در یک‌سال اخیر صادر کرد.

ایبنا: گروه ویژه اقدام مالی (‌FATF) اعلام کرد: ایران تنها تا ژوئن (خردادماه 96) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این‌صورت اقدام‌های مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم.

‌FATF  در ماه ژوئن اقدام‌های خود علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق در آورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدام‌های مدنظر این گروه ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد. در صورتی که FATF در نظارت خود در این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، مجددا اقدام‌های مقابله‌ای علیه کشور را از سر خواهد گرفت اما در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدام‌های ایران را مثبت ارزیابی کند گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد. ایران تا زمانی که به طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدام‌های کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می‌ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.

 

 

.