تدوین پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار

12:32 - 1400/01/25
مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس از تدوین پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار در 7 فصل و 109 ماده و با 10 نوآوری مهم خبر داد.

قانون جدید، 7 فصل

سنا: غلامعلی میرزایی درباره تازه ترین وضعیت اصلاح و تکمیل قانون بازار اوراق بهادار که بعد از 11 سال از سال گذشته شروع شده گفت: پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار در 7 فصل و 109 ماده تهیه شده و ضوابط حاکم بر بازار ، حاکمیت شرکتی، ارکان بازار ، ارائه و افشای اطلاعات، رسیدگی به تخلفات و اختلافات و جرائم و مجازات ها از فصول اصلی آن است. به گفته میرزایی، گروه مشاوران حقوقی سازمان ضمن مشورت و نظرخواهی از ارکان مختلف بازار سرمایه و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه بازار سرمایه، خلاءهای موجود در قوانین حاکم بر بازار سرمایه کشور را شناسایی و بسته جامعی را تحت عنوان «پیش نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار» ارائه کرد.

10 نوآوری در قانون جدید

«تجمیع قوانین پراکنده و مرتبط با بازار سرمایه»، «اصلاح تعاریف مصوب در قانون بازار اوراق بهادار»، «مرزبندی بین نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه»، «تفکیک قواعد حاکم بر ثبت»، «پذیرش و معاملات و تسویه»، «پیش بینی قواعد دقیق و سختگیرانه‌‎تر در مورد افشای اطلاعات در مقایسه با قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384»، «اختصاص یک فصل به موضوع حاکمیت شرکتی بر مبنای تجربیات نوین در حوزه بین الملل»، «ضابطه گذاری جدید برای مجازات انضباطی متخلفان در حوزه مرتبط با رسیدگی به تخلفات»، «ایجاد سازوکار جدید برای تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء هیات داوری»، «پیش‌بینی مرکز داوری اختیاری و جرم انگاری جدید در فصل مرتبط با جرائم و مجازات‌ها و ارتقای ضمانت اجراهای قانونی» در این حوزه از جمله 10 نوآوری مهم پیش نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار است.