تشکیل پرونده تخلفاتی بانک‌ها در بورس

12:32 - 1400/01/25
 معاون سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل اصلی عدم بازگشایی نماد برخی بانک‌ها را در بورس عملکرد هیات مدیره آن‌ها می‌داند و گوید: برای متخلفان پرونده تشکیل می‌دهیم.

حسن امیری درباره بازگشایی نماد بانک‌ها عنوان می‌کند: هر بانکی که کسری اطلاعات را تکمیل کند؛ بلافاصله نماد آن در بورس بازگشایی خواهد شد. اما اینکه چرا برخی بانک‌ها اطلاعات را تکمیل نکردند و نمادشان هم باز نشد، به عملکرد هیات مدیره بانک‌ها برمی‌گردد. به گفته وی سازمان بورس مرتب با این بانک‌ها مکاتبه کرده و تذکر می‌دهد اطلاعات را در هر مرحله ارایه دهند. در این میان دستورالعمل‌ها کاملا مشخص است که هر اطلاعاتی باید در چه مقطعی ارایه شود، پس اگر بانک‌ها تخلف داشته باشند، برای آن‌ها پرونده تخلفاتی تشکیل می‌دهند. یادآوری می‌شود اصلاحات صورت‌های مالی براساس گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌ها ارتباطی به افت ارزش سهام ندارد و در صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای نوین، نکاتی وجود داشت که بانک مرکزی آن‌ها را متذکر شد.