مجمع بانک مرکزی برگزار شد

12:31 - 1400/01/25
به گفته رئیس بانک مرکزی حجم عرضه اسناد خزانه بازار روند منطقی‌تری می‌گیرد.

رئیس بانک مرکزی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مرکزی درباره وضعیت بازار اسناد خزانه گفت: حجم عرضه اسناد خزانه به بازار روند منطقی‌تری به خود می‎گیرد. به گفته وی روانه کردن حجم زیادی از این اوراق به سمت بازار چندان منطقی نیست و درآینده شرایط بهتری را درباره عرضه اوراق اسناد خزانه در بازار خواهیم داشت.

سخنان حسن روحانی؛ رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی

مشروح سخنان ولی اله سیف؛ رئیس بانک مرکزی 

مشروح گزارش عملکرد بانک مرکزی از زبان ولی‌اله سیف

دستاورد حوزه پرداخت و نظارت بانکی