رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دغدغه‌های بورس می‌گوید

دو نکته بورسی از زبان پورابراهیمی

12:29 - 1400/01/25
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه همایش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازار مالی در اظهاراتش به پیگیری‌های مجلس در خصوص تمدید قانون معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مسیر قانونی صندوق‌های مکانیزه فروش اشاره کرد.
دو نکته بورسی از زبان پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به ادامه پیگیری‌ها برای امکان معافیت مالیاتی شرکت‌ها به منظور لحاظ کردن معافیت مالیاتی در حساب سرمایه اشاره کرد که این موضوع هنوز مورد موافقت دولت قرار نگرفته است. پورابراهیمی همچنین در خصوص سرانجام صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: پیش از این در بورس تخلفاتی از سوی شرکت کنتورسازی اتفاق افتاد و در حالی‌که دستورالعمل و قانون اجرایی آن ابلاغ نشده بود از این شرایط سو استفاده شد. در شرایط کنونی نیز پیگیری‌ها در حال انجام است و این امیدواری وجود دارد در 3 یا 4 ماه آینده دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شود. در این خصوص اتاق اصناف مسئول اجرا و تعیین تکلیف نظام‌بندی سیستم مالیاتی از طریق نصب صندوق‌های فروشگاهی در اصناف خواهند بود.