دومین هفته نزولی در بازار ارز

12:28 - 1400/01/25

هر دلار آمریکا با افت 0/8 درصدی برای دومین هفته متوالی نزولی شد. در هفته اخیر افت نرخ حوالهای درهم، با توجه به رابطه برابری ثابت دلار و درهم، بر نرخ دلار فشار آورد. این عامل در کنار کاهش تقاضای سفته‌بازی با افزایش عرضه ارز از سوی صرافی بانکها و تقویت چشم‌انداز مداخله دولت فشار را بر نرخ دلار تشدید کرد. به این ترتیب در هفته اخیر دلار زیر سطح 3800 تومانی تثبیت شد. روز پنجشنبه نیز با فشار عوامل، نرخ دلار در میانه معاملات تا سطح 3774 تومان نیز افت داشت. اما در ساعات پایانی با کاهش عرضه از سوی صرافی بانکها، رشد اندک نرخ دلار رقم خورد. با این وجود همچنان چشمانداز رشد تقاضای ارز مسافرتی با نزدیک شدن به عید میتواند از دلار تا حدی حمایت کند. اما انتظار می‌رود فشار عرضه از سوی صرافی بانکها مانع از افت شدید دلار شود.