کمبود تولید پروپیلن در پتروشیمی‌ها

12:27 - 1400/01/25
 میزان تولید پروپیلن تاپیکو کمتر از یک میلیون تن و اتیلن 6 میلیون تن است.  به گفته مدیرعامل هلدینگ «تاپیکو» در حال حاضر بیشتر مشکل صنایع پایین دستی عدم عرضه ترکیباتی مثل پلی پروپیلن است.

ایلنا: محمدحسن پیوندی درباره برخی نگرانی‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی از عدم عرضه محصول‌ها و مواد اولیه مورد نیازشان در بورس گفت: بنده هنوز هم معتقدم ظرفیت نصب شده پایین دستی ما متناسب با کل تولید نیست.  به گفته وی ما هر قدر که توانستیم پلی اتیلن تولید کردیم و اکنون میزان تولید پروپیلن کمتر از یک میلیون تن و در مقابل 6 میلیون تن اتیلن تولید کرده‌ایم. پیوندی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر مشکل صنایع پایین دستی عدم عرضه ترکیباتی مثل پلی پروپیلن است و در مورد عرضه اتیلن مشکلی ندارند. وی اظهار کرد: تمام مشکل صنایع پایین دستی عدم عرضه در بورس نیست بلکه این واحدها با مشکل کمبود ارز نیز مواجهند. به گفته مدیر عامل هلدینگ تاپیکو غیر از مشکلات یاد شده مسئله این است که بیشتر واحدهای تولیدکننده مواد مورد نیاز محصولات پلیمری خصوصی شده اند لذا از استراتژی خاصی پیروی نمی کنند و هر چه را که به صرفه شان باشد تولید می کنند.