۷.۵ میلیارد دلار ضمانت سرمایه‌گذاری ریلی

12:26 - 1400/01/25
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن می‌گوید: راه آهن بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ تبصره ۲ بند «ق»، مصوبه ۷.۵ میلیارد دلاری ضمانت سرمایه‌گذاری ریلی را از شورای اقتصاد اخذ کرد.

فارس: سعید رسولی با اشاره به اینکه برخی احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه به طور کامل در مجلس مصوب شد که می‌توان به اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز دولت به راه‌آهن و توسعه ریلی اشاره کرد، گفت: این حکم حدود یک میلیارد دلار برای راه‌آهن و توسعه ریلی درآمد ایجاد می‌کند، این اعتبارات راه‌آهن را به منبع ثابت اعتباری متصل می‌کنند و متولیان ریلی در طول برنامه ششم می‌توانند برنامه‌ای درازمدت داشته باشند. به گفته وی در ماده 70 قانون الحاق 2 حکمی به تصویب رسید مبنی بر اینکه 10 درصد از قیمت فروش نفت‌گاز به توسعه ریلی اختصاص یابد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن تصریح کرد: در قانون بودجه سال 93 تبصره 2 بند «ق» را داشتیم که در راستای کاهش مصرف سوخت و ارتقای‌ بهره‌وری‌ بندی مترقی بود که این در قانون ماده 12 رفع موانع تولید قانون دائمی شد که طبق آن تا 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود. این در حالی است که به گفته رسولی راه‌آهن با همکاری وزارت نفت موفق شد مصوبه 7 و نیم میلیارد دلاری در این حوزه را از شورای اقتصاد اخذ کند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن با بیان اینکه آئین‌نامه پذیرش طرح‌های سرمایه‌گذاری در راه‌آهن تشکیل شده است،‌ گفت: مدل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بار، مسافر و لکوموتیو را طراحی کرده‌ایم.

 

 

.