نخستین موسسه رتبه‌بندی در راه است

12:20 - 1400/01/25
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی از بررسی صدور مجوز برای نخستین موسسه رتبه‌بندی در کشور خبر می‌دهد که وی در خصوص گسترش بازار بدهی تاکید دارد توسعه بازار بدهی باید در یک مرحله تدریجی و برنامه ریزی شده انجام شود.

فارس:  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی صدور مجوز برای نخستین موسسه رتبه بندی در کشور خبر داد و گفت: در حال بررسی هستیم مجوز نخستین موسسه رتبه بندی صادر شود. شاپور محمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه عدم توانایی بازارسهام برای جذب اوراق بدهی در حال حاضر به دولت منتقل شده، تاکید کرد: ظرفیتی که در بودجه امسال برای تامین مالی دولت دیده شده، بخشی از آن باید از طریق شبکه بانکی تامین شود. به گفته وی طبیعی است که بازار سرمایه با توجه به ظرفیت جذب اوراق بدهی و نقدینگی در گردش خود، این فرصت را برای دولت فراهم کرده که از طریق مجلس، شرایط مناسب زمانی را برای انتشار و پذیره نویسی اوراق بدهی فراهم کند. محمدی تصریح کرد: در قوانین بودجه‌ای سال‌های آینده باید متناسب با ظرفیت بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی شود. هر چند که متولیان بازار سرمایه مزیت این اوراق را نفی نمی‌کند، چرا که به هر حال ابزار تامین مالی خوبی برای دولت است. محمدی یادآور شد: بازار اوراق بدهی باید متناسب با سایر بازارها رشد کند و توسعه بازار بدهی باید در یک مرحله تدریجی و برنامه ریزی شده انجام شود. مضاف بر اینکه باید انتشار اوراق در هر بازاری که باشد، از لحاظ نرخ سود نیز با تنظیم‌گری مناسب صورت گیرد.  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در گزارش اقدام بیست و یکم از پروژه صد روز، 100 اقدام بر تعمیق تامین مالی در بازار سرمایه با ساماندهی بازارهای جانشین تاکید کرده بود.