ساماندهی بازارهای جانشین در بازار سرمایه

12:19 - 1400/01/25
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح اقدام بیست و یکم از پروژه صد روز، 100 اقدام بر تعمیق تامین مالی در بازار سرمایه با ساماندهی بازارهای جانشین تاکید کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص می‌گوید: با توجه به رشد ابزارها و نیاز بیش از پیش اقتصادهای نوظهور به تامین مالی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز یک پروژه برای افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه تعریف شده تا هم بازار پول از فشار موجود خارج شود و هم بازار سرمایه به جایگاه و سهم واقعی خود از اقتصاد دست پیدا کند. به گفته شاپور محمدی ماموریت پروژه صد روز، 100 اقدام به سازمان بورس واگذار شده تا به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه بسترهای لازم را ایجاد کند.

جزئیات بیشتر از گزارش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را اینجا بخوانید.