تمدید پذیره‌نویسی اوراق اجاره دولت

12:18 - 1400/01/25
علاوه بر اعلام روز شمار سود اوراق اجاره دولت، مدت پذیره‌نویسی این اوراق تا  27 بهمن ‌ماه تمدید شد.

در حالی که فرابورس مدت پذیره‌نویسی اوراق مرابحه دولت را تا 26 بهمن‌ماه تمدید کرد، در گزارش جدیدی نیز از تمدید اوراق اجاره دولت تا 27 بهمن‌ماه خبر داد. این در حالی بود که همزمان سود روزشمار اوراق اجاره را نیز اعلام کرد.