دو اقدام برای تحریک تقاضای مسکن

12:12 - 1400/01/25
‌دولت برای بهبود بازار مسکن دو اقدام عملی انجام داده که در نخستین اولویت از ابتدای امسال تاکنون برای 104 هزار واحد تسهیلات به سازندگان اعطا شده، این در حالی است که تاکنون ساخت 22 هزار واحد فرسوده نیز از محل تسهیلات بانک مسکن انجام شده اما همچنان ۵۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی است.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۴۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون فروش اقساطی نشده و ۱۵۰ هزار واحد مشکل‌دار دارد از بدون متقاضی ماندن ۵۰ هزار واحد مسکن مهر خبر داد. به گفته محمدهاشم بت‌شکن گفت:‌برنامه اولیه دولت برای انبوه‌سازان پرداخت 100 هزار فقره وام بود که از ابتدای امسال تاکنون برای 104 هزار واحد تسهیلات به سازندگان اعطا شده است. وی با اشاره به این‌که برای بافت فرسوده نیز 50 هزار واحد تسهیلات در نظر گرفته شده است،‌ گت:‌ تاکنون ساخت 22 هزار واحد از محل تسهیلات بانک مسکن انجام شده است.