دلار از درآمدهای نفتی حذف می‌شود؟

12:07 - 1400/01/25
 بانک مرکزی در حالی به دنبال تغییر ارز در گزارش‌دهی‌ها است که به گفته رئیس بانک مرکزی این کار درشرف انجام است. این در حالی است که به گفته سیف طلب ارز صادرات نفت در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌ماند.

مهر: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اقتصاد و ارز گزارش‌دهی را تنها روی دلار بگذاریم، چرا که اثرگذاری دلار از بین رفته است، تاکید کرد:باید باید با ارزهای دیگر نیز کار کرد. این در حالی است که باید تعیین شود ارزهای کشورهای اصلی که طرف واردات و صادرات ما هستند، چه کشورهایی هستند و نسبت ارز آن‌ها با ریال چیست؟ به گفته ولی‌اله سیف، بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است و گزارش آن را نزد رئیس‌جمهور می‌برد تا ارز گزارش‌دهی را در کشور تغییر دهد و این در شرف انجام است. وی همچنین تاکید کرد: در هیچ زمانی حتی در زمان قبل از تحریم، ارز صادرات نفت وارد کشور نمی‌شد و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌ماند. این در حالی است که بانک مرکزی در شرایط کنونی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صورت صدردصد استفاده می‌کند.

سیف در مورد طلب‌های ایران از کشور عمان نیز می‌گوید: به تدریج این طلب‌ها در حال وصول شدن است. وی در خصوص انتقاد نسبت به سیاست‌های ارزی جدید دولت برای کنترل بازار ارز تاکید کرد: ما باید امروز ببینیم که نرخ مناسب برای ارز چیست که منجر به رونق اشتغال و تولید شود.