دماسنج بازار

رفتار قیمتی «غدیس»، «غگلپا» و «کماسه»

12:04 - 1400/01/25

در این خبر به اتفاقات پیش آمده در سه نماد پرتقاضای این روزهای بازار سرمایه می‌پردازیم:

«غدیس»

سهام شرکت پاکدیس در حالی با رشد 5 درصدی قیمت خود در معاملات روز جاری رسیده است که افت قیمت این سهم را در ابتدای معاملات مشاهده کردیم. این موضوع در کنار معاملات نزدیک به 8 میلیونی و نیز تعدیل صف خرید (کمتر از یک میلیون) «غدیس» در معاملات امروز، احتمال سقوط قیمت سهم را افزایش می‌دهد. با احتساب قیمت حدودا 430 تومانی امروز سهم، رشد بیش از 100 درصدی آن را از ابتدای ورود به بازار فرابورس مشاهده می‌کنیم (قیمت اولیه این سهم 209 تومان بوده که قیمت کنونی آن به رشد 105 درصدی آن اشاره دارد). یکی از دلایل رشد بی‌رویه قیمت این نماد از زمان ورود به بازار را می‌توان به شرایط مناسب این گروه نسبت داد که در روزهای اخیر با افزایش تقاضای محسوسی رو به رو بوده است.

«غگلپا»

این نماد که هفته گذشته با قیمت 990 تومانی به بازار عادی فرابورس رسید، خرید و فروش‌های امروز خود را با عبور از قیمت 1200 تومان دنبال کرده تا رشد 5 درصدی قیمت این سهم و صف خرید سنگین آن (بیش از 20 میلیون) را در بازار روز جاری نیز مشاهده کنیم. گفتنیست حجم معاملات در این نماد بیش از یک میلیون بوده که به مراتب بیشتر از روزهای قبل است. همچنین از زمان ورود این سهم به بازار سرمایه، رشد بیش از 20 درصدی قیمت آن قابل رصد است.

«کماسه»

این نماد که در روزهای گذشته نیز به بررسی روند آن اشاره شد، در خرید و فروش‌های امروز خود رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که در فشار فروش بالایی در «کماسه» و به خصوص در ابتدای معاملات و نیز در میانه‌های بازار قابل مشاهده است. با انجام داد و ستدهایی یه بزرگی بیش از 15 میلیون سهم و از دست رفت صف خرید آن در مقایسه با روزهای گذشته، احتمال ریزش قیمت سهم در روزهای آتی افزایش یافته است.