«شپدیس»؛ بهتر از گذشته اما همچنان ضعیف

12:03 - 1400/01/25
پتروشیمی پردیس در 4ماه ابتدایی سال مالی جاری تنها توانسته است 23 درصد از مبلغ فروش و 27 درصد از مقدار تولید را پوشش دهد.

مطابق عملکرد 4ماه ابتدایی سال مالی منتهی به شهریور 96، «شپدیس» از مجموع 1،992 میلیارد تومان فروش پیش‌بینی‌شده برای سال مالی جاری، تنها حدود 470 میلیارد تومان آن را در 4ماه پوشش داده است. البته مقایسه عملکرد دی‌ماه با میانگین 3‌ماه قبلی نشان می‌دهد که وضعیت فروش شرکت در دی‌ماه نسبتا بهبود یافته است. قسمتی از این بهبود، در نتیجه افزایش مقداری فروش (29 درصد نسبت به میانگین 3ماه نخست سال مالی) و قسمت دیگر نیز به خاطر افزایش در نرخ فروش (18 درصد نسبت به میانگین 3‌ماه نخست سال مالی) بوده است. عمده محصول «شپدیس»، اوره و آمونیاک است که در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت روبرو بوده است. نرخ فروش اوره در آخرین پیش‌بینی شرکت حدود 808 هزار تومان به ازای هر تن بوده است؛ اما شرکت در دی‌ماه توانسته است هر تن اوره را 885 هزار تومان به فروش برساند. شپدیس در دی‌ماه فروش آمونیاک نداشته و همه فروش مربوط به اوره بوده است؛ البته با توجه به اینکه آمونیاک به عنوان ماده اولیه تولید اوره استفاده می‌شود، این موضوع چندان دور از انتظار نیست.