تحریک تولید‌ در دی‌ماه

12:01 - 1400/01/25
 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به دی‌ماه سال‌جاری نسبت به دوازده ماه منتهي به دی‌ماه سال‌ گذشته به‌میزان 4 درصد افزایش یافت.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دي‌ماه 1395 به عدد 233.3 رسيد که نسبت به ماه قبل یک درصد افزايش داشته است. شاخص مذکور در دی‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

تحریک تولید‌ در دی‌ماه 19