دماسنج بازار

غلبه فشار عرضه در خودرویی‌ها

12:00 - 1400/01/25

در دیده‌بان بورس امروز اشاره شده بود که خودرویی‌ها سوخت کافی برای صعود را ندارند. بنابراین، هرچند قیمت‌ها در ابتدای معاملات در فضای مثبتی سپری می‌شد، اما فشار عرضه که از سمت سهامداران حقوقی نیز مشهود بود مانع از تداوم این روند شد. بر این اساس قیمت آخرین معامله سهام لیدرهای این گروه به محدوده منفی نزول کرده است.

آخرین قیمت برخی نمادهای این گروه به صورت زیر است (ساعت 11:25):

خساپا: 1100 ریال (1/26 درصد افت)

خودرو: 2825 ریال (0/18 درصد افت)

خزامیا: 860 ریال (0/12 درصد افت)

خکاوه: 798 ریال (3/74 درصد افت)