دماسنج بازار

سبزپوشی محصولات شیمیایی

11:56 - 1400/01/25

در این گروه که انتشار صورت‌های مالی به وضعیت مطلوب عمده نمادهای آن اشاره دارد، رشد قیمت محسوسی را در اکثر نمادها مشاهده می‌کنیم؛ هر چند در برخی از این نمادها پیشخور شدن این رویداد قابل رصد است که از سوی دیگر نزدیک شدن به کف تکینیکی در نمادهای دیگر، این رویداد به اهرمی برای رشد قیمت سهم بدل شده است.

در این گروه نمادهای «شکربن» و «شسینا» که قیمت آنها در نزدیکی کف تکینیکی قرار دارد، با افزایش تقاضا به رشدی در مرز 5 درصدی رسیده و در آستانه صف خرید قرار دارند. «شپدیس» هم با رشدی در مرز 2 درصدی به انتهای بازار نزدیک می‌شود.

در نماد «شلعاب» ادامه روند صعودی قیمت سهم مشاهده شده و این موضوع به رشد نزدیک به 5 درصدی قیمت آن منتهی شده است. همچنین در «شتوکا» که روند صعودی خود را از محدوده قیمیت 370 تومانی آغاز کرده بود، افزایش تقاضا کماکان قابل رویت است. با رشد 5 درصدی قیمت سهم و تشکیل صف خریدی در مرز 4 میلیونی، توکا رنگ فولاد سپاهان به مقاومت تکنیکی در محدوده 530 تومانی رسیده است. امری که بازدهی بیش از 40 درصدی «شتوکا» را در 8 روز کاری نشان می‌دهد (قیمت سهم در حال حاضر 5374 ریال است). این رویداد با مشاهده فروش بیش از 6 میلیونی سهام‌داران حقیقی سناریوی افت قیمت سهم در روزهای آتی را تقویت می‌کند؛ حال آنکه بدانیم میانگین داد و ستدهای سهم در مرز 700 هزار سهمی قرار دارد.