شاخص بدهی، پایان امسال در فرابورس

11:56 - 1400/01/25
شاخص بدهی که ویژه بازار بدهی است، در فرابورس تا پایان سال‌جاری راه‌اندازی می‌شود.

ایرنا: مدیرعامل فرابورس با بیان این که نیمی از معاملات این بازار به سهام اختصاص دارد، تاکید کرده: تا آخر امسال شاخص بدهی که ویژه اوراق و بازار بدهی است راه اندازی می‌شود. به گفته امیر هامونی روزانه تقریبا نیمی از معاملات این بازار به سهام و نیم دیگر به سایر اوراق از جمله اوراق بدهی اختصاص دارد. در شرایط کنونی معاملات اوراق بدهی در شاخص فرابورس لحاظ نمی ‌شود و شاخص فرابورس برگرفته از بازار اول و دوم فرابورس است. این در حالی است که فرابورس در حال تهیه شاخصی جداگانه برای بازار بدهی است و برای اجرایی کردن این طرح، قراردادی نیز امضا شده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را بخوانید.