اطلاعیه خرید سهام در «دلقما»

11:53 - 1400/01/25
داروسازی لقمان ۲۰ درصد سهام شرکت پخش سراسري تجهيزگران طب نوين را خریداری کرد.

داروسازی لقمان اقدام به انعقاد قرارداد و خرید 20 درصد از سهام شرکت پخش سراسری تجهیز گران طب نوین کرده که سهم این شرکت از ثمن سهام خریداری شده مبلغ 11.2 میلیارد ریال است. انتظار ایجاد تعدیل با اهمیت در سود سهام سال مالی جاری شرکت لقمان ناشی از تحصیل سهام مذکور وجود نخواهد داشت.

اطلاعیه خرید سهام در «دلقما»6