صدور مجوز ۶صندوق بازار گردانی جدید

11:48 - 1400/01/25
سرپرست اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت اصولی برای تاسیس ۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی جدید خبر داد.

سازمان بورس و اوراق بهادار: به گفته راضیه صباغیان کاخکی در طول یک ماه گذشته موافقت اصولی برای تاسیس ۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یک صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری و یک صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت صادر شده است .

به گفته وی «صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزات»، «صندوق بازارگردانی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی آرمان» و «صندوق بازارگردانی کشتیرانی»، «صندوق بازارگردانی صنعت و معدن»، «صندوق بازارگردانی سیدکو» و «صندوق بازارگردانی آینده گستر ایرانیان» موافقت اصولی تاسیس خود را از سازمان کسب کرده‌اند. صباغیان همچنین از صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق نیکوکاری باز باران و همچنین صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فیروزه خبر داد.

یادآوری می‌شود، 21 صندوق‌ اختصاصی بازارگردانی در ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مشغول به فعالیت هستند که با هدف جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی خود و کسب منافع از این محل به وجود می‌آیند.