موج کاهشی در بازار ارز

11:47 - 1400/01/25

روز شنبه، دلار 25 تومان از ارزش خود را از دست داد و با فاصله گیری از مرز 4 هزار تومانی به قیمت 3 هزار و 960 تومان رسید. به گفته فعالان بازار، عرضه مناسب بازیگران بازارساز، کاهش نرخ حواله درهم، افت ارزش دلار در مناطق مرزی در کنار کاهش تحرکات معامله گران فردایی از جمله عوامل اثرگذار در کاهش قیمت بودند. همچنین افت ارزش جهانی دلار برای سومین هفته متوالی، (افت 1 /2 درصدی از سقف 14 ساله) با کاهش تقاضای آربیتراژی عوامل فشار بر دلار بودند. این در حالی بود که پیش از شروع هفته جدید، بخشی از معامله گران انتظار داشتند بازار با تکیه به اخبار بیرونی دچار نوسان شود. با این حال، بازار بیشتر به معامله گرانی توجه کرد که با توجه به معادلات درونی بازار در انتظار کاهش قیمت بودند. در واقع، روز شنبه، عرضه زیاد بازارساز با موج فروش معامله گران کاهشی مواجه شد. نگاه ریزشی به نرخ ارز در بازار روز شنبه به اندازه ای تقویت شده بود که قیمت دلار در معاملات فردایی در سطح پایین تری نسبت به معاملات نقدی قرار گرفت. در واقع، بخش زیادی از معامله گران فردایی انتظار دارند، قیمت دلار در روزهای آتی افت بیشتری را تجربه کند.

.