افزایش سرمایه «فافزا» با سهام جدید

11:44 - 1400/01/25
افزایش سرمایه شرکت فولاد افزار سپاهان از طریق صدور سهام جدید محقق می‌شود.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد افزا سپاهان سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از 60 میلیارد ریال به 90 میلیارد ریال منقسم به 90 میلیون سهم یک هزار ریالی به شرح آگهی پذیره‌نویسی افزایش می‌یابد.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه این شرکت امروز در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

افزایش سرمایه «فافزا» با سهام جدید17