دماسنج بازار

«قثابت» و «ولغدر» بر خلاف «قشهد»

11:40 - 1400/01/25
با اعلام ناظر بازار، نماد معاملاتي شركت‌هاي كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان، «قثابت»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، شهد، «قشهد»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به شهریور 96 و ليزينگ خودرو غدير، «ولغدر»، با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به آذر 96، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است.

فرآیند کشف قیمت این نمادها  به شرح زیر است:

«قثابت»: این نماد با گذر از قیمت 104 تومانی در بهترین سفارش فروش، در حال حاضر در قیمت 1035 ریالی در این قسمت دیده می‌شود. در سمت دیگر، خریداران این سهم، بهترین پیشنهاد خود را در 1005 ریال ارائه کردند.

«ولغدر»: این نماد که سفارش‌ها فروش ابتدایی خود را در حوالی قیمت 126 تومانی دنبال کرد، در حال حاضر با بهترین سفارش فروش در قیمت 1251 ریال قابل رویت است. خریداران این سهم نیز 1192 ریال را به عنوان بهترین قیمت خرید عنوان کرده اند.

«قشهد»: اولین سفارش‌های فروش در این نماد نیز در قیمت 600 تومانی مشاهده می‌شود که در سمت مقابل، بهترین قیمت خرید در قیمت 510 تومانی قرار دارد. با گذر زمان بهترین قیمت خرید به 511 و بهترین قیمت فروش به 550 تومان رسیده است.

«قشهد»: این نماد با افت قیت 50 تومانی دیگر در بخش بتهرین سفارش فروش و نیز مشاهده این قیمت در بخش خرید، با قیمت 500 تومانی به تابلوی معاملات بازگشت. این موضوع رشد نزدیک به 4 درصدی قیمت سهم را نشان می‌دهد.

«ولغدر»: در ادامه این فرآیند قیمت 125 تومانی را در بهترین سفارش فروش و قیمت 120 تومانی را به عنوان بهترین قیمت خرید می‌توان ملاحظه کرد.

با نزدیک شدن به پایان معاملات روزانه، افت قیمت در بهترین سفارشات فروش دیده می‌شود. این قیمت به 120 تومان رسیده است.

با پایان یافتن معاملات روزانه، قیمت 120 تومانی به عنوان آخرین قیمت در سفارش‌های خرید و فروش «ولغدر» قابل رویت است. هر چند حجم خرید در این نماد تنها 90 سهم است. همچنین «قثابت»، بدون تغییر در قیمت خرید (1005 ریال) و با بهترین سفارش فروش در قیمت 1029 ریال به انتها رسیده است تا عدم توفیق در کشف قیمت این سهم را مشاهده کنیم.