۲۹ خارجی در مناقصه‌های نفتی ایران

11:35 - 1400/01/25
ایران ۲۹ شرکت نفتی بین المللی را برای شرکت در مناقصه‌های مربوط به پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است.

اندیشکده استراتفور: این موسسه در گزارشی درباره برنامه توسعه انرژی اعلام کرد، ایران 29 شرکت نفتی بین المللی از  جمله شرکت های بزرگی نظیر «توتال» و «شل» را برای شرکت در مناقصه‌های مربوط به پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است.

بر مبنای این گزارش شرکت‌های کوچک و متوسطی نظیر «وینترشل»، «انی»، «لوک اویل»، «پتروناس»، «سینوپک» و «شرکت ملی نفت فراساحل چین» نیز جزو این شرکت‌ها هستند. تهران خود را برای برگزاری دور نخست مناقصه‌های مربوط به پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز خود در سه ماهه نخست سال 2017 آماده می‌کند.