گزارش افزایش سرمایه «بترانس»

11:34 - 1400/01/25
گزارش بازرس ایران ترانسفو در خصوص افزایش سرمایه منتشر شد.

بازرس شرکت ایران ترانسفو در گزارش اعلام کرد: سرمایه این شرکت از یک هزار و 500 میلیارد ریال به 3 هزار و 750 میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد رسید؛ به طوریکه 950 میلیارد ریال (معادل 63.33 درصد ) از محل سود انباشته و یک  هزار و 300 میلیارد ریال (معادل 86.66 درصد ) صورت می‌گیرد.

براساس گزارش منتشر شده، افزایش سرمایه ایران ترانفسو با هدف اصلاح «ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی» انجام می‌شود.

حسابرس در بخش دیگری از گزارش تاکید کرده، طبق مفاد قرارداد فروش 28.38 درصد از سهام مدیریتی شرکت توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت صنعت و تجارت آداک، سهام خریداری شده تا دیده کامل اقساط به نفع خصوصی سازی در وثیقه و هر گونه نقل و انتقال سهام موکول به اجازه سازمان مزبور است.

در بخش دیگری از گزارش حسابرس تاکید شده درآمد عملیاتی شرکت سالانه افزایشی معادل 10 درصد خواهد داشت که این افزایش در میزان فروش بوده و قیمت محصول‌های شرکت تغییر نخواهد  داشت. براین اساس تحقق این موضوع به افزایش سهم بازار شرکت از کل بازار فروش ترانسفورماتور به خصوص ترانسفورماتورهای فوق سنگین بستگی خواهد داشت.

این در حالی اس که شرکت ایران ترانسفوری (شرکت سرمایه‌پذیر) پس از انتقال کارخانه به شهرک صنعتی پرند، با وجود برگزاری مزایده جهت فروش کارخانه به علت اخد تسهیلات، سند کارخانه مذکور در رهن بانک بانک ملی بوده، بنابراین فروش آن با مشکل فروش مواجه شده است.