عدم پایبندی کردستان عراق به ارقام صادراتی نفت

11:34 - 1400/01/25

نخست وزیر عراق از عدم پایبندی منطقه خودمختار کردستان به ارقام تعیین شده برای صادرات نفت خام خبر داد.

حیدر العبادی در این زمینه اظهار داشت که صادرات نفت دولت خودمختار کردستان عراق بیش از مقادیر تعیین شده برای دستیابی به اهداف کاهش تولید عراق است. وی افزود که صادرات نفت خام کردستان بیش از سهمی است که در بودجه این کشور تعیین شده است.

هنوز دولت کردستان ارقام صادرات نفت خام در ماه دسامبر را منتشر نکرده اما وزارت منابع طبیعی این منطقه خودمختار از ارسال بیش از 587 هزار بشکه نفت خام به طور متوسط در روز به بندر سیحان ترکیه در ماه گذشته خبر داده است.

گفتنی است که در لایحه بودجه سال 2017 عراق، سهم صادرات نفت کردستان به میزان 250 هزار بشکه در روز تعیین شده که البته این رقم بدون در نظر گرفتن تولید نفت در حوزه مناقشه برانگیز کرکوک است.