میان مجتمع تندگویان و صنایع پایین دست صورت گرفت

۴قرارداد بلندمدت پتروشیمی در بورس کالا

11:28 - 1400/01/25
امروز در گروه پلی اتیلن های ترفتالات، یک قرارداد روی گرید بطری و سه قرارداد در گرید های نساجی پتروشیمی تندگویان در قالب قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دست در بورس کالای ایران منعقد شد.

بورس کالا: برهمین اساس، در گروه بطری ها، گرید ۷۸۱ با حجم عرضه ۱۱۰ تن ۶۶ تن تقاضا داشت و با قیمت پایه ۴ هزارو ۶۷ تومان خریداری شد.همچنین در گروه نساجی هم گریدهای ۶۴۱ و ۶۴۵ عرضه شد. گرید ۶۴۱ با حجم عرضه ۶۸۲ تن به میزان ۶۳۸ تن تقاضا داشت، این کالا با قیمت ۳ هزارو ۷۵۱ تومان معامله شد.

همچنین گرید ۶۴۵ هم با حجم ۱۵۴ تن به همین میزان تقاضا داشت و با قیمت پایه ۳ هزارو ۴۱۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.در همین حال پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱ پتروشیمی تندگویان هم با حجم عرضه ۳۷۴ تن به همین میزان تقاضا داشت و با قیمت پایه ۳ هزار و ۵۴۷ تومان خریداری شد. امروز همچنین در تالار پتروشیمی، پلی استایرن انبساطی نسوز SE۱۰۰۰و پلی استایرن انبساطی نسوز SE۲۰۰۰بانیار پلیمر گنبد با حجم ۵۰ تن و با نرخ پایه ۵ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تخت جمشید پارس و پلی استایرن معمولی MP۰۸ محب پلیمر قم مورد معامله قرار نگرفتند.به این ترتیب از عرضه ۲ هزار و ۱۷۵ تنی محصولات پتروشیمی امروز یک هزار و ۳۳۲ تن مورد معامله قرار رگرفت.

 

 

.