رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز را پذیرفت

11:28 - 1400/01/25
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قول رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داد.

تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسلامی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اخیرا بندهایی تصویب شده است، بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کالا، انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند سلف، سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.

وی همچنین درباره بورس ارز گفت: نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد. از چند سال گذشته در شورای عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شده و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است ، گفت : رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معاملات فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند.وی همچنین بیان کرد : وضع فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد و مجلس به این موضوع معترض است ، دکتر سیف نیز نظر مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود. هر چند بحث بانک مرکزی این است که این بورس تحت نظارت چه نهادی اجرا شود اما برای ما مکان بحث مهمی نیست. به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دلار در کشور باید برچیده شود.