«نگار نصر سهم» بازارگردان «خودرو»

11:23 - 1400/01/25
شرکت نگار نصر سهم که از زیرمجموعه های ایران خودرو و مالک ۴/۶ درصدی این شرکت و ۳/۲ درصدی بانک پارسیان است، در کنار سرمایه گذاری سمند، عهده دار بازارگردانی شد.

بورس پرس: آخرین تحولات بورسی ایران خودرو حکایت از آن دارد که با تصمیم مدیرعامل این شرکت هاشم یکه زارع، مقرر شده شرکت نگار نصر سهم هم علاوه بر سرمایه گذاری سمند، عهده دار بازار گردانی سهام شود. براساس این گزارش، شرکت نگار نصر سهم از زیرمجموعه ایران خودرو بوده که مالک 4/6 درصد ایران خودرو و 3/2 درصد بانک پارسیان است و به دلیل برنامه واگذاری بلوک 33 درصدی بانک پارسیان توسط گروه ایران خودرو و همچنین احتمال واگذاری بخشی از سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، برنامه مدیریت سهام "خودرو" را دارد.