سیگنال به بورس | افزایش نرخ سود بلندمدت

15:16 - 1400/01/21
امروز ۶ دی ماه روند نزولی چند روز اخیر معاملات اوراق بدهی دولتی متوقف شد.
سیگنال به بورس | افزایش نرخ سود بلندمدت

اقتصادنیوز نوشت: امروز معاملات اوراق بدهی دولتی با 78 درصد افزایش به 239 میلیارد تومان رسید. این رقم کمی بیشتر از میانگین معاملات اوراق در چند ماه گذشته بوده است.

امروز نرخ های بازده در سررسیدهای کمتر از دو سال با کاهش مواجه شدند. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال به ترتیب با یک دهم و دو دهم کاهش به 18.77 و 20.5 درصد رسیدند. همچنین نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با 6 دهم افزایش به 22.1 درصد رسید.

امروز منحنی بازده اوراق آتی شیب بسیار تندی داشت، بازدهی اوراق با سررسید 400 روز حدود 20 درصد بود، این رقم در سررسید 600 روز به23درصد و در 800 روز به 25درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.