سه شرکت افزایش سرمایه میدهند + اسامی

15:16 - 1400/01/21
سه شرکت از افزایش سرمایه خبر دادند.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصادنوشت: تامین ماسه ریخته‌گری، کارت اعتباری ایران کیش و تامین سرمایه امین از برنامه افزایش سرمایه ۱۱۲۷، ۱۶۹ و ۵۷ درصدی از تجدید ارزیابی، سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

سه شرکت تامین ماسه ریخته گری، کارت اعتباری ایران کیش و تامین سرمایه امین به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۱۱۲۷، ۱۶۹ و ۵۷ درصدی از سه محل خبر دادند.

براین اساس، «کماسه» در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۲ به ۲۷۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال خواهد شد تا صرف استفاده از معافیت مالیاتی، اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت‌های مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.

همچنین «رکیش» درصدد است سرمایه فعلی را از ۲۶۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال و صرف اجرای طرح توسعه و خرید دستگاه‌های کارتخوان خواهد شد.

دراین میان، «امین» هم در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی از طریق صدور سهام جدید شود.